Hotline: 1800.234.526 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Weldtec vinh dự nhận danh hiệu và bằng khen của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Weldtec vinh dự nhận danh hiệu và bằng khen của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Tổng hội Cơ khí Việt Nam tiền thân là Hội Khoa học, kỹ thuật cơ khí Việt Nam, thành lập năm 1988, gồm các Hội thành viên chuyên ngành cơ khí và những người nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tại Việt Nam. Phát triển tổ chức Hội là nhiệm vụ luôn được Tổng hội và các Hội thành viên quan tâm, duy trì hoạt động đều đặn. Tổng hội luôn coi trọng vai trò tập hợp lực lượng trí thức trong lĩnh vực cơ khí cùng tham gia xây dựng ngành, trong mọi hoạt động của Tổng hội đều lồng ghép nội dung vận động trí thức, cùng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
Với những thành tích đạt được của Weldtec liên quan tới ngành hàn trong nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, chúng tôi vinh dự được Tổng hội Cơ khí Việt Nam công nhận danh hiệu và tặng bằng khen ngày 08/04/2024 vừa qua. 
Phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, Weldtec sẽ tiếp tục đóng góp khẳng định vai trò hội viên cùng với Tổng hội Cơ khí Việt Nam góp phần thúc đẩy ngành Cơ khí Việt Nam vươn lên mạnh mẽ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Đất nước và xu thế hội nhập Quốc tế. 

Đang xem: Weldtec vinh dự nhận danh hiệu và bằng khen của Tổng hội Cơ khí Việt Nam