Hotline: 1800.234.526 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Dự án tiêu biểu

Weldtec bàn giao thành công lô máy hàn mig đa chức năng QUBOX của CEA cho khách hàng

Weldtec bàn giao thành công lô máy hàn mig đa chức năng QUBOX của CEA cho khách hàng

𝐖𝐞𝐥𝐝𝐭𝐞𝐜 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐛𝐮̛́𝐭 𝐩𝐡𝐚́ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐯𝐞̂̀ đ𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑!---------------------Weldtec tiếp tục bàn giao thành công lô máy hàn máy hàn mig đa chức năng QUBOX của CEA cho khách...