Hotline: 1800.234.526 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Tư vấn kỹ thuật

Các loại que bù hàn Tig

Các loại que bù hàn Tig

Que bù hàn tig là loại vật liệu hàn không thể thiếu khi hàn tig, que bù tig giúp tạo hồ quang lấp đầy mối hàn và là chất kết dính không thể thiếu khi...

Phương pháp hàn nhôm, hướng dẫn chi tiết

Phương pháp hàn nhôm, hướng dẫn chi tiết

PHƯƠNG PHÁP HÀN NHÔM, HƯỚNG DẪN CHI TIẾT Bằng cách thực hành, người mới bắt đầu có thể nắm được qui trình từ lúc gây hồ quang đến lúc kết thúc hồ quang, cũng như nắm...

Cắt Oxy - tính chất và kỹ thuật cắt

Cắt Oxy - tính chất và kỹ thuật cắt

CẮT OXY – TÍNH CHẤT VÀ KỸ THUẬT CẮTCắt Oxy là phương pháp tách kim loại sựa trên sử dụng nhiệt của ngọn lửa khí và các phản ứng tỏa nhiệt oxy hóa kim loại để...

Cực tính hồ quang hàn

Cực tính hồ quang hàn

Cực tính là khái niệm chỉ đặc tính nguồn điện của hồ quang hàn. Việc chọn cực tính AC hoặc DCEP (Direct Current Electrode Positive – dòng một chiều điện cực đấu vào cực dương) hoặc...